Dowiedz się więcej. Historia ogrodzeń.

Historia ogrodzeń

 

Ogrodzenia nie są wynalazkiem współczesnym. Pojawiły się wraz z rozwojem małych zbiorowisk ludzkich jeszcze w prehistorii i występowały w różnych częściach świata. Na przestrzeni wieków pełniły różnorakie funkcje i zmieniały swój wygląd. Ogrodzenia znalazły się w kręgu zainteresowań nie tylko architektów, ale także archeologów czy choćby antropologów kultury. Nic w tym dziwnego.

Ogrodzenia są dziś i były wtedy istotnym elementem zabudowy i z tej prostej przyczyny architekci mają powody, by śledzić tropy historyczne różnego rodzaju murów, płotów i palisad. Pierwsze ogrodzenia pojawiły się zdecydowanie przed rozwojem pisma, w związku z czym ich ślady badają archeologowie, odkrywając formy i materiały użyte do ich budowy. Nie sposób także badać rozwoju pierwotnych społeczeństw z pominięciem roli, formy i zakresu ówczesnych osad. Ogrodzenia od zawsze pełniły m.in. funkcje socjologiczne.

Nie da się nakreślić całej historii ogrodzeń w jednym krótkim artykule. Zapewne powstały na ten temat obszerne rozprawy, których autorzy z należytą starannością prześledzili, w jaki sposób ewoluowała budowa ogrodzeń na przestrzeni wieków. Ich forma zależała od położenia geograficznego osady, wsi czy miasta, od funkcji, jaką miały pełnić, od obowiązujących trendów w architekturze.

Ogrodzenia, jak sama nazwa wskazuje, zawsze miały za zadanie odgradzać. Przy czym nie zawsze z jednego i tego samego powodu. Ogrodzenia powstawały wokół osad, chroniąc mieszkańców przed dziką zwierzyną. Ogradzano również pastwiska i pola uprawne, wytyczając granice i chroniąc zwierzęta hodowlane i plony. Ogrodzenia te mogły mieć formę zabezpieczonego rowu, jak np. u Wikingów. Na terenach afrykańskich królowały ogrodzenia zbudowane z dostępnych materiałów i były to stosy lub inne konstrukcje z zarośli, chrustu. Inne formy lokalnej flory narzucały inne postacie ogrodzeń drewnianych, np. zalesione tereny prowokowały budowę ogrodzeń z długich pali i żerdzi. Dostęp do dużej ilości kamieni umożliwiał budowanie ogrodzeń kamiennych, murów.

Ogrodzenia pełniące role zabezpieczające niekoniecznie musiały chronić przed dzikimi zwierzętami. W czasach sąsiedzkiej agresji potrzebne były zabezpieczenia przed najeźdźcami. Jedną z najwcześniejszych fortyfikacji były palisady, drewniane ogrodzenia zbudowane z pali. Pale osadzone jeden przy drugim, w pionie lub pod pewnym nachyleniem, zwykle były naostrzone. Z czasem wyposażone były również w stanowiska strzelnicze. Innym rodzajem fortyfikacji, które budowano już w starożytności, a popularne było w okresie średniowiecza, były ogrodzenia kamienne – mury. Mury otaczały grody. Mogły to być bardziej skomplikowane konstrukcje fortyfikacyjne niż zwykły, prosty mur. Mury mogły być wyposażone w strzelnice, wieżyczki, bramy. Bywało, że grody otoczone były dwoma murami, a międzymurze stanowiło dodatkowe zabezpieczenie.

Z czasem ogrodzenia mogły pełnić bardziej funkcje ozdobne niż fortyfikacyjne. Dlatego właśnie zyskiwały na estetyce i traciły swój zaporowy charakter. Renesans przyniósł obniżenie murów obronnych. Przybrały one formę ziemnych nasypów. Architektura polubiła półokrągłe łuki, kopuły, balkony i balustrady.

XIX wiek przyniósł zupełnie inne rodzaje ogrodzeń. Zagęszczenie ludności wewnątrz miast ogrodzonych murami, które hamowały ich rozwój i rozbudowę, doprowadziły do likwidacji większości fortyfikacji. Zmieniła się organizacja lokalnych społeczności, sposób rozmieszczenia gospodarstw i formy zabudowy miejskiej. Miasta przestały odgradzać się od innych miast. Natomiast ludzie zaczęli hołdować indywidualnej własności i z upodobaniem ogradzać swoje gospodarstwa.

Dzisiaj ogrodzenie stanowi granicę naszej własności, pokazuje obcym jak blisko mogą się do nas zbliżyć. Często ogrodzenia współgrają z architekturą budynku, widzimy wtedy powtarzające się wzory na ogrodzeniu i na balustradzie balkonu lub tarasu. Ogrodzenie mówi obcym nieco o gospodarzu, czy jest to tradycjonalista czy ktoś nowoczesny. Zapewne moglibyśmy wysnuwać różne wnioski na temat właścicieli, ogrodzeń czy sposobów w jaki się ogradzamy, jednak te rozważania zostawmy już psychologom :).

ARMET - lider w produkcji zdobionych ogrodzeń kutych
i ogrodzeń nierdzewnych z automatyką.

Solidny dostawca i producent ogrodzeń kutych ozdobnych, malowanych proszkowo oraz ogrodzeń stalowych nierdzewnych. Szeroka paleta wzorów własnych, realizacje indywidualnych zamówień, automatyka bram.

do góry